Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Konkurs na imiona dla Misiów znajdujących się na Czerniejewskim Szlaku Misiów - głosowanie na imiona - Aktualności - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-07-17

Konkurs na imiona dla Misiów znajdujących się na Czerniejewskim Szlaku Misiów - głosowanie na imiona

 Zapraszamy do udziału w głosowaniu na zaproponowane imiona dla Misiów. Głosowanie trwa do 16 sierpnia 2017 r.

 

ZAGŁOSUJ NA IMIONA

 


 

Regulamin Konkursu na imiona dla Misiów znajdujących się na Czerniejewskim Szlaku Misiów

 

Preambuła

Marka jest kluczowym narzędziem dynamizacji jego rozwoju regionu, miasta czy też inicjatywy. Budowana konsekwentnie przynosi korzyści wizerunkowe, co przekłada się na wzrost konkurencyjności.

Potrzeba nazwania Misiów imionami wynika z chęci utożsamienia ich z miejscem, w którym się znajdują.

Zapraszamy zatem wszystkich do udziału w konkursie.

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na nadanie imion dla Misiów znajdujących się na Czerniejewskim Szlaku Misiów
 2. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo.

 

§ 2. Przedmiot Konkursu

 1. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych imion dla Czerniejewskich Misiów. Imiona powinny:

1) być spójne z historią Czerniejewa lub miejscem, w którym Miś się znajduje,

2) być oryginalne i niepowielone z innych źródeł,

3) spełniać jednocześnie rolę marketingową i informacyjną.

 

§ 3. Zasady Konkursu

 1. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 2. Konkurs ma charakter otwarty i jest dwuetapowy.
 3. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Czerniejewo.
 4. Konkurs nie jest ograniczony wiekowo. Osoby niepełnoletnie mogą przystąpić do konkursu za pisemną zgodą rodzica / opiekuna prawnego.
 5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, członkowie Komisji Konkursowej i ich najbliższa rodzina. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.
 6. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wypełnić:

1) kartę zgłoszenia poprzez stronę internetową www.czerniejewo.pl

2) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia
w niniejszym Konkursie. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Na podstawie Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnik Konkursu wyraża zgodę
na publikowanie i prezentowanie jego danych osobowych w mediach, na konferencjach i materiałach promocyjnych Organizatora.

 1. Organizator Konkursu oświadcza, iż nadesłane dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji zadań związanych z organizacją Konkursu.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 1 kartę zgłoszenia z 10-cioma propozycjami imion. Każde propozycja imienia powinna być uzasadniona.
 3. Materiały, o których mowa w § 3 ust. 6 niniejszego Regulaminu należy wypełnić online za pomocą dostępnego formularza.

 

10. Nadesłanie prac konkursowych równoznaczne jest z akceptacją Regulaminu Konkursu.

11. Zgłoszenie do Konkursu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
a także nie stanowi podstawy roszczeń względem Organizatora o zawarcie umowy ani innych roszczeń odszkodowawczych w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy.

 

§ 4. Zgłoszenia online

 1. Projekt imion należy podać w formularzu ankietowym online. Należy zawrzeć

1) swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, numer kontaktowy oraz adres e-mail)

2) propozycję imienia lub imion dla Misiów z Czerniejewskiego Szlaku Misiów,

3) osoby niepełnoletnie powinny dołączyć pisemną zgodę rodziców na udział w konkursie.

 1. Projekt imion musi być pozbawiony elementów identyfikujących uczestnika Konkursu, z wyłączeniem zapisów, o których mowa w § 4 ust. 4.
 2. Projekty zgłoszone do Konkursu muszą być samodzielne.
 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału
  w innych konkursach.
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zgłaszanej propozycji.
 5. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych propozycji.
 6. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na prezentowanie zgłoszonej propozycji oraz na jej publikację w materiałach promocyjnych Organizatora oraz w dokumentacji Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji (m. in.
  w materiałach drukowanych, Internecie, broszurach, plakatach oraz innych kanałach służących promocji Konkursu i Organizatora).

 

§ 5. Terminy

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie od 4.05.2017 r. do 5.06.2017 r.
 2. Komisja Konkursowa powołane przez Organizatora oceni pod względem formalnym zgłoszone prace do dnia 12.07.2017r.
 3. Następnie propozycje zostaną zebrane i poddane głosowaniu publicznemu poprzez stronę internetową www.czerniejewo.pl, od dnia 17.07.2017 r.
  Termin zakończenia głosowania - 16.08.2017 r.
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany terminu trwania Konkursu, w tym wydłużenia nadsyłania propozycji. O każdej zmianie terminów Organizator poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej www.czerniejewo.pl

 

§ 6. Nagroda

 1. W Konkursie zostaną przyznane nagrody rzeczowe spośród nadesłanych projektów. Zwyciężają projekty, które otrzymają największą liczbę głosów w głosowaniu internetowym. W przypadku wygranej 1 uczestnika w kilku propozycjach, wygrane nie sumują się.
 2. Spośród osób, które wezmą udział w głosowaniu zostanie rozlosowane 5 nagród rzeczowych.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia Konkursu albo przerwania lub odwołania Konkursu. Decyzja Organizatora w tej sprawie będzie ostateczna.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie.
  O każdej zmianie Regulaminu Organizator poinformuje zamieszczając ogłoszenie na stronie internetowej www.czerniejewo.pl
 3. Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora Konkursu, od której nie przysługuje odwołanie.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatem.
 5. Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 6. Pytania dotyczące Regulaminu Konkursu należy kierować do p. Marii Kopeć - Referat Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy, tel. 61 429 13 37, e - mail: m_kopec@czerniejewo.pl

 

Maria Kopeć
 
Ilość wyświetleń:
1775
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nadleśnictwo Czerniejewo
 • Pałac w Czerniejewie
 • Powiat Gniezno
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
 • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij