Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Mistrz Ortografii Gminy Czerniejewo - Aktualności - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-05-15

Mistrz Ortografii Gminy Czerniejewo

- plakat.jpgREGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO

MISTRZ ORTOGRAFII GMINY CZERNIEJEWO 1. ORGANIZATORZY

Organizatorem konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Czerniejewie we współpracy z Zespołem Szkół Publicznych w Żydowie. 1. CELE KONKURSU:

 • Propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców Gminy Czerniejewo.

 • Sprawdzenie znajomości zasad ortograficznych i interpunkcyjnych oraz umiejętności pisania ze słuchu.

 • Motywowanie do pogłębiania wiedzy z zakresu polskiej ortografii i interpunkcji.

 • Kształcenie nawyku prawidłowego pisania.

 • Rozwijanie zainteresowań polonistycznych.

 • Pobudzanie aktywności samokontroli ortograficznej. 1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

 • Dyktando adresowane jest do wszystkich, którzy ukończyli szesnasty rok życia i są mieszkańcami lub pracują na terenie gminy Czerniejewo.

 • Warunkiem wzięcia udziału w ww. konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do 18 maja 2017 r. do sekretariatu Burmistrza (telefonicznie: 61 429 13 51, mailowo: urzad@czerniejewo.pl lub osobiście).

 • Zgłaszający są zobowiązani do podania swoich danych osobowych: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres, nr telefonu oraz e-mail.

 • Dyktando zostanie sprawdzone przez Komisję konkursową powołaną przez Organizatorów. Skład Komisji: Grażyna Kmiecikowska, Katarzyna Szymańska, Katarzyna Oblizajek - nauczyciele języka polskiego Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie oraz Krystian Cieśliński – laureat I i II edycji.

 • Decyzje komisji są ostateczne i wiążące dla uczestników konkursu.

 • Zgłoszenie uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów organizacyjnych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

 • Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z dyktandem
  są Organizatorzy Konkursu. 1. PRZEBIEG KONKURSU O TYTUŁ MISTRZA ORTOGRAFII GMINY CZERNIEJEWO:

 • Dyktando o tytuł Mistrza Ortografii Gminy Czerniejewo odbędzie się 23 maja 2017 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo. Warunkiem odbycia konkursu jest zgłoszenie się do niego min. 10 osób.Temat tegorocznej edycji Konkursu: „Ha! Rozumiem… Będę grał”. Wsłuchiwanie się w ciszę swego serca – słuchanie drugiego człowieka.

 • Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

 • Rejestracja uczestników odbędzie się pół godziny przed rozpoczęciem dyktanda.

 • Wszystkie prace będą kodowane.

 • Tekst dyktanda zostanie dwukrotnie odczytany w całości (na początku i na końcu) i podyktowany zostanie frazami.

 • Dyktanda nie wolno pisać drukowanymi literami.

 • Wyrazy nieczytelne bądź zapisane w sposób niejednoznaczny będą rozstrzygane na niekorzyść piszącego.

 • Prace nieczytelne nie będą podlegały sprawdzeniu i ocenie.

 • Bezpośrednio po podyktowaniu i końcowym odczytaniu całości dyktanda uczestnicy konkursu oddają komisji konkursowej napisane przez siebie teksty.

 • Podczas pisania dyktanda nie można korzystać z żadnych pomocy naukowych (słowników, notatek) oraz urządzeń elektronicznych (np.: telefonów komórkowych, laptopów, smartphonów). Nie należy porozumiewać się z innymi uczestnikami konkursu oraz opuszczać sali przed oddaniem pracy.

 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w razie uzyskania jednakowej liczby błędów przez co najmniej dwóch uczestników – w przypadku miejsc ex aequo zainteresowane osoby zostaną telefonicznie poinformowane o terminie dogrywki.

 • Przy sprawdzaniu prac obowiązywać będą zasady zawarte w Słowniku ortograficznym języka polskiego PWN.

 • Ogłoszenie wyników i opublikowanie ich na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Czerniejewie będzie miało miejsce 26 maja 2017 r.

 • Uczestnicy konkursu po ogłoszeniu wyników mają prawo wglądu do swoich prac wyłącznie w obecności Organizatora Konkursu (gabinet Burmistrza Gminy Czerniejewo) dnia 29 maja w godzinach 9.00 – 14.00. Nie dopuszcza się możliwości kopiowania pracy. 1. SPOSÓB SPRAWDZANIA I OCENIANIA PRAC. KATEGORIE BŁĘDÓW:

 • błędy ortograficzne pierwszego stopnia: ó – u, rz – ż, ch – h, wielka i mała litera, „nie” z różnymi częściami mowy,

 • błędy ortograficzne drugiego stopnia: zmiękczenia, pisownia zakończeń ą, ę, głoski dźwięczne i bezdźwięczne, przestawianie i opuszczanie liter – dwa błędy drugiego stopnia taktuje się jako jeden błąd ortograficzny,

 • opuszczenie całego wyrazu lub jego nieczytelne zapisanie traktuje się jako błąd ortograficzny pierwszego stopnia,

 • trzy błędy interpunkcyjne to jeden błąd ortograficzny pierwszego stopnia. 1. NAGRODY:

 • Konkurs Ortograficzny wyłoni Mistrza Ortografii Gminy Czerniejewo. Nagrodę dla zwycięzcy ufunduje Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo.

 • Komisja przyzna też trzy wyróżnienia. Nagrody ufundują: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty.

 • Wszyscy uczestnicy Konkursu Ortograficznego za udział w dyktandzie otrzymają okolicznościowe dyplomy (w dniu Konkursu Ortograficznego).

 • Wręczenie nagrody dla Mistrza Ortografii Gminy Czerniejewo oraz wyróżnień odbędzie się 31 maja 2017 r. podczas Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo. 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Udział w konkursie orograficznym o tytuł Mistrza Ortografii Gminy Czerniejewo jest dobrowolny i oznacza przyjęcie w pełni niniejszego regulaminu.

 • Osoby nieprzestrzegające zasad określonych w regulaminie zostaną wykluczone z udziału w konkursie.

 • W sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator Konkursu. 

Maria Kopeć
 
Ilość wyświetleń:
807
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nadleśnictwo Czerniejewo
 • Pałac w Czerniejewie
 • Powiat Gniezno
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
 • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij