Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Gospodarka odpadami - Gospodarka Odpadami - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Gospodarka odpadami

 

W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która wzorując się na doświadczeniach innych krajów europejskich zmieniła dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada, że samorząd, powinien być również odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. Celem nowych wymogów jest odzyskać surowce wtórne, aby chronić zasoby naturalne. Do głównych zadań  gminy należy: budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. W przypadku gminy Czerniejewo Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych jest Zakład Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie. Gminy określają budżet i wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej od mieszkańców (tzw. podatku śmieciowego); organizuje przetargi na wybór przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Dodatkowo pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo na bieżąco prowadzą akcję informacyjną poprzez ulotki, plakaty i artykuły prasowe.

Ustawa nakłada na gminy obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

* do dnia 16 lipca 2013 r. do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

* do dnia 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Gminy są również zobowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.

*poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

*poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

W Gminie Czerniejewo obowiązuje system naliczania opłaty od liczby osób zamieszkujących daną posesję, jest to jedyna sprawiedliwa forma naliczenia opłaty. Podstawą naliczenia opłaty jest deklaracja składana przez właściciela nieruchomości.

Firma, z którą gmina zawarła umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. to Zakład Komunalny w Pobiedziskach. Firma została wyłoniona w trybie przetargu zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

Wykonawca obsługujący gminę, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest zobowiązany do monitorowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru odpadów, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku w zakresie segregacji odpadów (np. gdy w worku przeznaczonym na odpady segregowane będą znajdować się odpady zmieszane, gdy w worku przeznaczonym na daną frakcję odpadów segregowanych będą znajdować się odpady innej frakcji, itp.).

 

Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Uchwałą nr XV/100/15 rady Miasta i gminy Czerniejewo z dnia 15 grudnia 2015 roku ustanowiono zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czerniejewo, na których zamieszkują mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163).

Wysokość zwolnienia z opłaty wynosi 50% kosztów ponoszonych za gospodarowanie odpadami przez uprawnionego do zwolnienia właściciela nieruchomości.

W celu uzyskania zwolnienia z opłaty należy złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wypełniając dodatkowo część „E” deklaracji.

Witold Nawrocki
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nadleśnictwo Czerniejewo
  • Pałac w Czerniejewie
  • Powiat Gniezno
  • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
  • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij