Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Harmonogram wywozu - Gospodarka Odpadami - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Harmonogram wywozu

 

ZAKŁAD KOMUNALNY W POBIEDZISKACH SP. Z O.O.  61 815 44 69

Trasówka

na I półrocze

2017 roku

Żydowo, Czeluścin, Szczytniki Czerniejewskie

Miesiąc wywozu

Odpady zmieszane

Papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe

Szkło

Styczeń

9,23

16

-

Luty

6, 20

13

-

Marzec

6, 20

13

27

Kwiecień

3, 18

24

-

Maj

2, 15, 29

22

-

Czerwiec

12, 26

5, 19

19

 

Ważne informacje dot. systemu gospodarowania odpadami:

 1. Odpady komunalne segregujemy do dwóch worków:

•              zielony worek – szkło,

•              bezbarwny worek – papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (wrzucane razem).

2.Odpady zielone(ścięta trawa, liście, drobne gałązki, części roślin, kwiaty) oraz szkło można dostarczać
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Czerniejewie os. Działkowe 10 oraz do Punktu Zlewnego w Żydowie, który mieści się przy ul. Działkowej.

- Punkt w Czerniejewie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00,
w sobotę od godziny 8:00 do 15:00.

- Punkt w Żydowie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (cały rok), w sobotę od godziny 12:00 do 14:00 (od 1 kwietnia do 31 października).

3.W związku z wprowadzeniem kodów kreskowych na worki do zbiórki selektywnej uprasza się mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów, o naklejanie etykiet z kodem na każdy worek wystawiony do odbioru odpadów zbieranych selektywnie.

4. 11 kwietnia 2017 r. -  odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z gospodarstw domowych.  Zbierane będą takie odpady jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów oraz zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny. Mieszkańcy poszczególnych posesji zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesją odpadów wielkogabarytowych najpóźniej w dniu, w którym przewidziano termin wywozu do godz. 7:00.

5. Cena  za odbiór odpadów: 11,50 zł od osoby za zbiórkę selektywną, 20,00 zł od osoby za odpady zbierane nieselektywnie.

6.Dokonując comiesięcznych wpłat opłaty za odpady komunalne należy w tytule przelewu określić miesiąc i rok, którego płatność dotyczy.

Jednocześnie należy pamiętać, że płatność za odbiór odpadów uiszczamy „z dołu” – czyli do dnia 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, np. za miesiąc styczeń 2017 roku płacimy do 15 lutego 2017 roku.  Numery kont bankowych pozostały bez zmian.

W celu uzgodnienia wpłat za rok 2016 można kontaktować się telefonicznie pod numerami: 61 429 13 19, 61 429 13 20, 61 429 13 23.

Ważne informacje dot. systemu gospodarowania odpadami:

 1. Odpady komunalne segregujemy do dwóch worków:

•              zielony worek – szkło,

•              bezbarwny worek – papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (wrzucane razem).

2.Odpady zielone (ścięta trawa, liście, drobne gałązki, części roślin, kwiaty) oraz szkło można dostarczać
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Czerniejewie os. Działkowe 10 oraz do Punktu Zlewnego w Żydowie, który mieści się przy ul. Działkowej.

- Punkt w Czerniejewie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00,
w sobotę od godziny 8:00 do 15:00.

- Punkt w Żydowie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (cały rok), w sobotę od godziny 12:00 do 14:00 (od 1 kwietnia do 31 października).

3.W związku z wprowadzeniem kodów kreskowych na worki do zbiórki selektywnej uprasza się mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów, o naklejanie etykiet z kodem na każdy worek wystawiony do odbioru odpadów zbieranych selektywnie.

4. 12 kwietnia 2017 r. -  odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z gospodarstw domowych.  Zbierane będą takie odpady jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów oraz zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny. Mieszkańcy poszczególnych posesji zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesją odpadów wielkogabarytowych najpóźniej w dniu, w którym przewidziano termin wywozu do godz. 7:00.

5. Cena  za odbiór odpadów: 11,50 zł od osoby za zbiórkę selektywną, 20,00 zł od osoby za odpady zbierane nieselektywnie.

6.Dokonując comiesięcznych wpłat opłaty za odpady komunalne należy w tytule przelewu określić miesiąc i rok, którego płatność dotyczy.

Jednocześnie należy pamiętać, że płatność za odbiór odpadów uiszczamy „z dołu” – czyli do dnia 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, np. za miesiąc styczeń 2017 roku płacimy do 15 lutego 2017 roku.  Numery kont bankowych pozostały bez zmian.

W celu uzgodnienia wpłat za rok 2016 można kontaktować się telefonicznie pod numerami: 61 429 13 19, 61 429 13 20, 61 429 13 23.

ZAKŁAD KOMUNALNY W POBIEDZISKACH SP. Z O.O.  61 815 44 69

Trasówka

na I półrocze

2017 roku

Brzózki, Głożyna, Lipki, Rakowo, Linery, Graby, Goranin, Pawłowo, Gębarzewko, Gębarzewo, Goraniec, Kąpiel, Pakszyn, Pakszynek, Kosowo, Kosmowo, Golimowo, Nidom

Miesiąc wywozu

Odpady zmieszane

Papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe

Szkło

Styczeń

10, 24

17

-

Luty

7, 21

14

-

Marzec

7,21

14

28

Kwiecień

4, 19

25

-

Maj

4, 16, 30

23

-

Czerwiec

13, 27

6, 20

20

Ważne informacje dot. systemu gospodarowania odpadami:

 1. Odpady komunalne segregujemy do dwóch worków:

•              zielony worek – szkło,

•              bezbarwny worek – papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (wrzucane razem).

2.Odpady zielone(ścięta trawa, liście, drobne gałązki, części roślin, kwiaty) oraz szkło można dostarczać
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Czerniejewie os. Działkowe 10 oraz do Punktu Zlewnego w Żydowie, który mieści się przy ul. Działkowej.

- Punkt w Czerniejewie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00,
w sobotę od godziny 8:00 do 15:00.

- Punkt w Żydowie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (cały rok), w sobotę od godziny 12:00 do 14:00 (od 1 kwietnia do 31 października).

3.W związku z wprowadzeniem kodów kreskowych na worki do zbiórki selektywnej uprasza się mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów, o naklejanie etykiet z kodem na każdy worek wystawiony do odbioru odpadów zbieranych selektywnie.

4. 11 kwietnia 2017 r. -  odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z gospodarstw domowych.  Zbierane będą takie odpady jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów oraz zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny. Mieszkańcy poszczególnych posesji zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesją odpadów wielkogabarytowych najpóźniej w dniu, w którym przewidziano termin wywozu do godz. 7:00.

5. Cena  za odbiór odpadów: 11,50 zł od osoby za zbiórkę selektywną, 20,00 zł od osoby za odpady zbierane nieselektywnie.

6.Dokonując comiesięcznych wpłat opłaty za odpady komunalne należy w tytule przelewu określić miesiąc i rok, którego płatność dotyczy.

Jednocześnie należy pamiętać, że płatność za odbiór odpadów uiszczamy „z dołu” – czyli do dnia 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, np. za miesiąc styczeń 2017 roku płacimy do 15 lutego 2017 roku.  Numery kont bankowych pozostały bez zmian.

W celu uzgodnienia wpłat za rok 2016 można kontaktować się telefonicznie pod numerami: 61 429 13 19, 61 429 13 20, 61 429 13 23.

Ważne informacje dot. systemu gospodarowania odpadami:

 1. Odpady komunalne segregujemy do dwóch worków:

•              zielony worek – szkło,

•              bezbarwny worek – papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (wrzucane razem).

2.Odpady zielone (ścięta trawa, liście, drobne gałązki, części roślin, kwiaty) oraz szkło można dostarczać
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Czerniejewie os. Działkowe 10 oraz do Punktu Zlewnego w Żydowie, który mieści się przy ul. Działkowej.

- Punkt w Czerniejewie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00,
w sobotę od godziny 8:00 do 15:00.

- Punkt w Żydowie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (cały rok), w sobotę od godziny 12:00 do 14:00 (od 1 kwietnia do 31 października).

3.W związku z wprowadzeniem kodów kreskowych na worki do zbiórki selektywnej uprasza się mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów, o naklejanie etykiet z kodem na każdy worek wystawiony do odbioru odpadów zbieranych selektywnie.

4. 12 kwietnia 2017 r. -  odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z gospodarstw domowych.  Zbierane będą takie odpady jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów oraz zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny. Mieszkańcy poszczególnych posesji zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesją odpadów wielkogabarytowych najpóźniej w dniu, w którym przewidziano termin wywozu do godz. 7:00.

5. Cena  za odbiór odpadów: 11,50 zł od osoby za zbiórkę selektywną, 20,00 zł od osoby za odpady zbierane nieselektywnie.

6.Dokonując comiesięcznych wpłat opłaty za odpady komunalne należy w tytule przelewu określić miesiąc i rok, którego płatność dotyczy.

Jednocześnie należy pamiętać, że płatność za odbiór odpadów uiszczamy „z dołu” – czyli do dnia 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, np. za miesiąc styczeń 2017 roku płacimy do 15 lutego 2017 roku.  Numery kont bankowych pozostały bez zmian.

W celu uzgodnienia wpłat za rok 2016 można kontaktować się telefonicznie pod numerami: 61 429 13 19, 61 429 13 20, 61 429 13 23.

ZAKŁAD KOMUNALNY W POBIEDZISKACH SP. Z O.O.  61 815 44 69

Trasówka

na I półrocze

2017 roku

Czerniejewo

Miesiąc wywozu

Odpady zmieszane

Papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe

Szkło

Styczeń

11, 25

18

-

Luty

8, 22

15

-

Marzec

8, 22

15

29

Kwiecień

5, 20

26

-

Maj

5, 17, 31

24

-

Czerwiec

14, 28

7, 21

21

Ważne informacje dot. systemu gospodarowania odpadami:

 1. Odpady komunalne segregujemy do dwóch worków:

•              zielony worek – szkło,

•              bezbarwny worek – papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (wrzucane razem).

2.Odpady zielone (ścięta trawa, liście, drobne gałązki, części roślin, kwiaty) oraz szkło można dostarczać
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Czerniejewie os. Działkowe 10 oraz do Punktu Zlewnego w Żydowie, który mieści się przy ul. Działkowej.

- Punkt w Czerniejewie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00,
w sobotę od godziny 8:00 do 15:00.

- Punkt w Żydowie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (cały rok), w sobotę od godziny 12:00 do 14:00 (od 1 kwietnia do 31 października).

3.W związku z wprowadzeniem kodów kreskowych na worki do zbiórki selektywnej uprasza się mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów, o naklejanie etykiet z kodem na każdy worek wystawiony do odbioru odpadów zbieranych selektywnie.

4. 13 kwietnia 2017 r. -  odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z gospodarstw domowych.  Zbierane będą takie odpady jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów oraz zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny. Mieszkańcy poszczególnych posesji zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesją odpadów wielkogabarytowych najpóźniej w dniu, w którym przewidziano termin wywozu do godz. 7:00.

5. Cena  za odbiór odpadów: 11,50 zł od osoby za zbiórkę selektywną, 20,00 zł od osoby za odpady zbierane nieselektywnie.

6.Dokonując comiesięcznych wpłat opłaty za odpady komunalne należy w tytule przelewu określić miesiąc i rok, którego płatność dotyczy.

Jednocześnie należy pamiętać, że płatność za odbiór odpadów uiszczamy „z dołu” – czyli do dnia 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, np. za miesiąc styczeń 2017 roku płacimy do 15 lutego 2017 roku.  Numery kont bankowych pozostały bez zmian.

W celu uzgodnienia wpłat za rok 2016 można kontaktować się telefonicznie pod numerami: 61 429 13 19, 61 429 13 20, 61 429 13 23.

Ważne informacje dot. systemu gospodarowania odpadami:

 1. Odpady komunalne segregujemy do dwóch worków:

•              zielony worek – szkło,

•              bezbarwny worek – papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe (wrzucane razem).

2.Odpady zielone (ścięta trawa, liście, drobne gałązki, części roślin, kwiaty) oraz szkło można dostarczać
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, który znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Czerniejewie os. Działkowe 10 oraz do Punktu Zlewnego w Żydowie, który mieści się przy ul. Działkowej.

- Punkt w Czerniejewie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00,
w sobotę od godziny 8:00 do 15:00.

- Punkt w Żydowie czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 (cały rok), w sobotę od godziny 12:00 do 14:00 (od 1 kwietnia do 31 października).

3.W związku z wprowadzeniem kodów kreskowych na worki do zbiórki selektywnej uprasza się mieszkańców, którzy zadeklarowali segregację odpadów, o naklejanie etykiet z kodem na każdy worek wystawiony do odbioru odpadów zbieranych selektywnie.

4. 13 kwietnia 2017 r. -  odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio z gospodarstw domowych.  Zbierane będą takie odpady jak: meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów oraz zużyty sprzęt elektrycznyi elektroniczny. Mieszkańcy poszczególnych posesji zobowiązani są do wystawienia przed swoją posesją odpadów wielkogabarytowych najpóźniej w dniu, w którym przewidziano termin wywozu do godz. 7:00.

5. Cena  za odbiór odpadów: 11,50 zł od osoby za zbiórkę selektywną, 20,00 zł od osoby za odpady zbierane nieselektywnie.

6.Dokonując comiesięcznych wpłat opłaty za odpady komunalne należy w tytule przelewu określić miesiąc i rok, którego płatność dotyczy.

Jednocześnie należy pamiętać, że płatność za odbiór odpadów uiszczamy „z dołu” – czyli do dnia 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, np. za miesiąc styczeń 2017 roku płacimy do 15 lutego 2017 roku.  Numery kont bankowych pozostały bez zmian.

W celu uzgodnienia wpłat za rok 2016 można kontaktować się telefonicznie pod numerami: 61 429 13 19, 61 429 13 20, 61 429 13 23.

Harmonogram wywozu

Do pobrania wersje:

- word.jpg  - ikona_pdf.jpeg  - logo_odt.png

 

 

Maria Kopeć
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nadleśnictwo Czerniejewo
 • Pałac w Czerniejewie
 • Powiat Gniezno
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
 • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij