Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Likwidacja_wyrobow_zawierajacych_azbest - Ochrona Środowiska - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Likwidacja_wyrobow_zawierajacych_azbest

 

Czerniejewo, 22 maja 2017r.

RIŚ.6230.1.2017.AK

 

OGŁOSZENIE

dotyczące usuwania azbestu w 2017 roku

 

 

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Czerniejewo,

  1. Osoby zainteresowane sfinansowaniem likwidacji wyrobów zawierających azbest, zapraszam do składania wniosków w Urzędzie Miasta i Gminy Czerniejewo. Ostateczny termin składania wniosków - 30 września 2017 r.  1. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 380 ze zm.).

W przypadku nieruchomości, do których prawo własności przysługuje
więcej niż jednej osobie, konieczne jest podpisanie wniosku jak i spełnienie innych wymogów przewidzianych w regulaminie przez wszystkie te osoby
lub załączenie pełnomocnictwa.

Komplet druków można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo www.czerniejewo.pl, Starostwa Powiatowego w Gnieźnie www.naszesrodowisko.pl.
lub osobiście w Referacie Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska
w godzinach urzędowania, pok. nr 114, tel. 61 429 13 29.

Wnioskodawcy muszą być ujęci w rejestrze danej gminy oraz podmiotów ujętych
w Wojewódzkiej Bazie Wyrobów i Odpadów Zawierających Azbest – WBDA
w tzw. bazie azbestowej.

 

  1. Finansowaniu podlega 100 % kosztów związanych:

● z rozbiórką (demontażem) elementów budynku zawierającego azbest oraz unieszkodliwieniem,

● wyłącznie unieszkodliwieniem odpadów zgromadzonych na ternie nieruchomości,
z zastrzeżeniem, że maksymalna dla nieruchomości kwota finansowania na realizację zadania wynosi 20 000 PLN.

Wnioskodawca zobowiązany jest w zależności od charakteru wykonywanych prac zgłosić lub uzyskać na nie stosowne pozwolenie, jeśli jest to wymagane przepisami prawa budowlanego oraz posiadać protokół odbioru robót i oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz
o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy usunięcia wyrobów zawierających azbest z budynków niemieszkalnych, Wnioskodawcy prowadzący działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi zobowiązani są również do załączenia oświadczenia o otrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie oraz złożenia na formularzu będącym załącznikiem do oświadczenia niezbędnych informacji dotyczących tej pomocy.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia w Urzędzie Miasta
i Gminy Czerniejewo do wyczerpania limitów na finansowanie.

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Krygier, Malwina Piotrowska, tel. 61 429 13 29.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Czerniejewo

 

/-/ Tadeusz Szymanek

 

 

Pliki do pobrania:

 

Malwina Piotrowska
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nadleśnictwo Czerniejewo
  • Pałac w Czerniejewie
  • Powiat Gniezno
  • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
  • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij