Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zadania pełnomocnika - Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo ds, Rodziny, Osób Niepełnosprawnych oraz Seniorów - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Zadania pełnomocnika

 

Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

w obszarze spraw Rodziny

 1. opracowanie i koordynacja programów zmierzających do poprawy warunków życia rodziny,
 2. promocja i obsługa Karty Dużej Rodziny
 3. promocja, wdrożenie i obsługa Wielkopolskiej Karty Rodziny
 4. koordynacja działań i współpraca z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej na rzecz stworzenia systemu motywacyjnego dla zwiększania liczby rodzin zastępczych i adopcyjnych,
 5. współpraca przy realizacji zadań wynikających z Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
 6. współpraca i współdziałanie z Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami,
 7. w zakresie przygotowania i wdrażania programów, projektów, działań wpływających na sytuację rodzin,
 8. współpraca z instytucjami wdrażającymi programy i fundusze krajowe oraz unijne w obszarze polityki rodzinnej,
 9. inicjowanie i realizacja programów edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych na rzecz rodzin oraz współpraca przy koordynacji działań w tym zakresie,
 10. współpraca z Sołtysami, Samorządem Mieszkańców, Radnymi w zakresie wdrażania działań na rzecz szeroko rozumianej polityki prorodzinnej,
 11. rozpoznawanie potrzeb i możliwości realizacji przedsięwzięć Gminy Czerniejewo w ramach prowadzonej polityki rodzinnej,
 12. współpraca z administracją samorządową i państwową

w obszarze spraw Osób Niepełnosprawnych

1. współdziałanie z instytucjami i organizacjami w zakresie kwestii socjalnych środowiska osób niepełnosprawnych
2. inicjowanie i opracowywanie programów służących poprawie warunków życia i integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
3. inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności (kampanie społeczne, wystawy, konferencje).
4. współpraca z przedstawicielami starostwa powiatowego, jednostkami samorządu terytorialnego oraz jednostkami pozarządowymi w zakresie problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych.
5. współpraca z Referatami Urzędu i jednostkami podległymi na rzecz uwzględnienia potrzeb osób niepełnosprawnych przy przygotowaniu i wykonywaniu zadań objętych zakresem ich działania.
6. przygotowanie propozycji kierunków zadań do realizacji przez podmioty pozarządowe z zakresu rehabilitacji i integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
7. współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu tworzenia i uczestnictwa w realizacji programów prospołecznych adresowanych do osób niepełnosprawnych.

w obszarze spraw Seniorów

 1. podejmowanie działań oraz koordynowanie, monitorowanie i udział w przedsięwzięciach, których realizacja będzie wpływała na poziom i jakość życia starszych osób
 2. rozpoznawanie potrzeb osób starszych i określanie ich priorytetów, inicjowanie działań służących zaspokajaniu tych potrzeb,
 3. inicjowanie i udział w opracowywaniu projektów (strategii, programów) adresowanych do osób starszych oraz monitorowanie ich realizacji,
 4. tworzenie i aktualizacja bazy danych oraz upowszechnianie informacji o inicjatywach, projektach i przedsięwzięciach adresowanych do osób starszych, doradztwo i upowszechnianie informacji o sposobach oraz trybie załatwiania spraw osób starszych,
 5. podejmowanie interwencji w istotnych sprawach osób starszych będących we właściwości innych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo lub jednostek organizacyjnych,
 6. pełnienie roli konsultacyjnej w przedsięwzięciach, których realizacja wpływa na poziom i jakość życia osób starszych, udział w pracach Rady Seniorów oraz innych Radach, których praca związana jest z poprawą jakości życia osób starszych,
 7. współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób starszych, w tym: zgłaszanie problemów i koordynacja ich rozwiązywania,
 8. organizowanie spotkań poświęconych sprawom osób starszych, sporządzanie wniosków z tych spotkań i przedkładanie ich odpowiednim adresatom do realizacji, udział w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z tematyką osób starszych,

 

 

 

 

 

 

Grażyna Kulpińska
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nadleśnictwo Czerniejewo
 • Pałac w Czerniejewie
 • Powiat Gniezno
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
 • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij