Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego - Zagospodarowanie przestrzenne - Prawo lokalne - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 

2016-02-05

WYKAZ MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

 

Nr planu

Oznaczenie planu

Przeznaczenie terenu
symbol
opis

Teren objęty planem (nr dz. ewid.)

Powierzchnia

Tekst planu

Rysunek planu

Uwagi

1

 

Uchwała nr XXIV/192/98
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 16 czerwca 1998 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działalności przemysłowo– usługowej we wsi Żydowo, rej. ul. Nałęczowskiej

(Dz. Urz. Woj. Poznańskiego Nr 21, poz. 971 z dnia 25.09.1998 r.)

PP
teren produkcyjno–przemysłowy

PA
teren administracyjno–usługowy

Żydowo
48/1, 48/2, 681, 682, 683

7,4000 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

2

Uchwała nr V/34/99
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 9 marca 1999 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usługowego we wsi Żydowo, część dz. nr geod. 319/1, 319/2

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 37, poz. 726 z dnia 12.06.1999 r.)

KS
parking

ZP
zieleń parkowa

U
teren usług–handlu

Żydowo
319/1, 319/2

0,2000 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

3

Uchwała nr XV/105/2000
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 22 marca 2000 r.

ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Czerniejewo rejon ul. Szkolnej dz. nr ewid. 457/1

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 229 z dnia 03.04.2000 r.)

P
teren aktywizacji gospodarczej

Czerniejewo
457/1

1,7121 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

4

Uchwała nr XV/106/2000
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 22 marca 2000 r.

ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo we wsi Żydowo dz. nr ewid. 14/9, 27

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 21, poz. 230 z dnia 03.04.2000 r.)

Ls
teren dolesień

Żydowo
14/9, 27

 

5,5000 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2

 

5

Uchwała nr XVII/111/2000
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 30 maja 2000 r.

ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo na obszarze części wsi Graby

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 50 poz. 594 z dnia 24.07.2000 r.)

M
tereny zabudowy mieszkaniowej

ML
tereny zabudowy letniskowej

Graby
17, 87/1, 88/1, 30, 42/2, 43, 153, 154, 84, 75, 164, 163/1

18,0000 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2
cz. 3
cz. 4
cz. 5
cz. 6

 

6

Uchwała nr XVII/112/2000
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 30 maja 2000 r.

ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo na obszarze części wsi Rakowo

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 50 poz. 595 z dnia 24.07.2000 r.)

M
tereny zabudowy mieszkaniowej

 

Rakowo
1, 2/1, 2/2, 2/3, 30, 79/1, 79/2, 96/1, 100/1, 143, 141

18,0000 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2
cz. 3
cz. 4
cz. 5
cz. 6
cz. 7

 

7

Uchwała nr XVII/113/2000
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 30 maja 2000 r.

ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Czerniejewo rejon ul. Szkolnej - dz. nr ewid. 485, 486, 487

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 50, poz. 596, z dnia 24.07.2000 r.)

M
tereny zabudowy mieszkaniowej

Czerniejewo
485, 486, 487

0,5775 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

8

Uchwała nr XVII/114/2000
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 30 maja 2000 r.

ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Czerniejewo we wsi Kąpiel

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 50, poz. 597, z dnia 24.07.2000 r.)

M
tereny zabudowy mieszkaniowej

M/R
teren zabudowy mieszkaniowo – rzemieślniczej

Kąpiel
49, 50, 51/1
i część 51/2

0,8000 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

9

Uchwała nr XVII/115/2000
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 30 maja 2000 r.

ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Czerniejewo dz. nr ewid. 513

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 50, poz. 513, z dnia 24.07.2000 r.)

AG
tereny aktywizacji gospodarczej

Czerniejewo
513

1,9875 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

11

Uchwała nr XXIV/152/2001
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 2 lutego 2001 r.

ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo na obszarze wsi Rakowo dz. Nr ewid. 21

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 47 poz. 779, z dnia 04.05.2001 r.)

M
tereny zabudowy mieszkaniowej

Rakowo
21

5,0000 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

12

Uchwała nr XXIV/153/2001
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 2 lutego 2001 r.

ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo na obszarze wsi Rakowo dz. Nr ewidencyjny 46/1

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 47 poz. 780, z dnia 04.05.2001 r.)

M
tereny zabudowy mieszkaniowej

Rakowo
46/1

2,7600 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

13

Uchwała nr XXVII/168/2001
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 28 maja 2001 r.

ws. zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo we wsi Żydowo dz. nr 604, 612

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 80, poz. 1464 z dnia 10.07.2001 r.)

M
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MU
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

U
teren usług

ZP
teren zieleni parkowej

Żydowo
604, 612

1,1700 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2

 

14

Uchwała nr XXVII/175/2001
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 28 maja 2001 r.

ws. zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo na obszarze Miasta Czerniejewo dz. Nr 74

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 80, poz. 1496 z dnia 10.07.2001 r.)

MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

MM
tereny zabudowy mieszkaniowej miejskiej

ZP
teren zieleni parkowej

Czerniejewo
74

2,4000 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

15

Uchwała nr XXVII/176/2001
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 28 maja 2001 r.

ws. zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo na obszarze części Miasta Czerniejewo

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 80, poz. 1470 z dnia 10.07.2001 r.)

M
tereny zabudowy mieszkaniowej

AG
teren działalności gospodarczej

Czerniejewo
505/1, 525, 495, 498, 345, 435/2, 434/2, 433/2, 432/2, 431/2, 430, 429, 437/2, 521/1,

18,0000 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2
cz. 3
cz. 4
cz. 5
cz. 6

 

16

Uchwała nr XXVIII/178/01
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 28 czerwca 2001 r.

ws. zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo na obszarze części wsi Graby

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 106 poz. 2051 z dnia 29.08.2001 r.)

 

M
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Graby
41/1, 41/2, 145, 158/3, 159/1, 163/5, 122, 123, 143

12,5000 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2
cz. 3
cz. 4
cz. 5

 

17

Uchwała nr XXVIII/179/01
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 28 czerwca 2001 r.

ws. zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo na obszarze części wsi Rakowo

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 106 poz. 2052 z dnia 29.08.2001 r.)

M
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MU
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

U
teren usług

Rakowo
70/3, 70/4, 72, 96/3, 60, 125/1, 125/2

8,2541 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2
cz. 3

 

18

 

Uchwała nr XXVIII/180/2001
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 28 czerwca 2001 r.

ws. zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo obszary wsi: Żydowo, Pawłowo, Kosowo, Szczytniki Czerniejewskie, Pakszyn

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 106, poz. 2053 z dnia 29.08.2001 r.)

RL
teren do zalesienia

M
teren zabudowy mieszkaniowej

AG/M
teren działalności gospodarczej z funkcją mieszkaniową

 

Żydowo
14/6 i 14/7

Pawłowo
1/3, 14, 129/1, 49/1, 52/1

Kosowo
25, 24/1

Szczytniki Czerniejewskie
99

Pakszyn
45

29,2418 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2
cz. 3
cz. 4
cz. 5
cz. 6
cz. 7

 

19

Uchwała nr XXXI/197/2001
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 20 listopada 2001 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych z funkcją działalności gospodarczej w Żydowie działki nr ewid. 380, 381, 382, 383, 384/2

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 162 poz. 4481 z dnia 21.12.2001 r.)

M
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MU
teren zabudowy mieszkaniowej z usługami

Żydowo
380, 381, 382, 383, 384/1

4,3000 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

20

Uchwała nr XXXI/198/2001
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 20 listopada 2001 r.

ws. zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo i zmiany planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego w Żydowie zatwierdzonego uchwałą nr XXVIII/177/2001 z dnia 28.06.2001 r.

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 162, poz. 4482 z dnia 21.12.2001 r.)

 

ZP
teren zieleni parkowej

 

Żydowo
604

0,2300 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

21

Uchwała nr XXXVI/234/2002
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 20 czerwca 2002 r.

ws. zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 99, poz. 2468 z dnia 22.07.2002 r.)

 

M
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

KDG(L)
projektowana droga (gminna klasy lokalnej)

AG
teren działalności gospodarczej

Żydowo
504

Graby
6/8

Pawłowo
217/1

Kosmowo
7/4

Czerniejewo
517

4,0000 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2
cz. 3
cz. 4
cz. 5

 

22

Uchwała nr XXXVI/235/02
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 20 czerwca 2002 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Żydowie dz. Nr ewid. 14/8, 14/7, 14/6

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 99 poz. 2469 z dnia 22.07.2002 r.)

M
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Żydowo
14/8, 14/7, 14/6

 

1,7000 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

23

Uchwała nr VIII/48/2003
Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo
z dnia 1 września 2003 r.

ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo obszar: Szczytniki Czerniejewskie, Graby, Czeluścin

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 191, poz. 3544 z dnia 11.12.2003 r.)

M
tereny zabudowy mieszkaniowej

AG
teren działalności gospodarczej

Szczytniki Czerniejewskie
128

Graby
32/2

Czeluścin
4/8

4,9000 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2
cz. 3

 

 

24

Uchwała nr VIII/49/2003
Rady Miejskiej w Czerniejewie
z dnia 1 września 2003 r.

ws. zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo obszar: Żydowo dz. Nr ewid. 321 i Żydowo dz. Nr ewid. 345

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 191 poz. 3545 z dnia 11.12.2003 r.)

AG
teren działalności gospodarczej

ZP
teren zieleni

Żydowo
321, 345

1,7700 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2

Utrata mocy

na podstawie § 15 Uchwały nr XXV/152/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 września 2016 r.

25

Uchwała nr VIII/50/2003
Rady Miejskiej w Czerniejewie
z dnia 1 września 2003 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej i działek rzemieślniczych w Czerniejewie, w rejonie ul. Armii Poznań Północ i Południe oraz ul. Szkolnej

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 191 poz. 3546 z dnia 11.12.2003 r.)

M
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MNs
tereny zabudowy mieszkaniowej szeregowej

MU
tereny zabudowy mieszkaniowej usługowej

ZP
teren zieleni ogólnodostępnej

Czerniejewo
teren ulicy Armii Poznań północ i południe oraz ulicy Szkolnej

25,3000 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2

 

26

Uchwała nr VIII/51/2003
Rady Miejskiej w Czerniejewie
z dnia 1 września 2003 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa jednorodzinnego w Żydowie, rejon ul. Jana Pawła II

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 191 poz. 3547 z dnia 11.12.2003 r.)

MN
tereny zabudowy mieszkaniowej

ZP
teren zieleni ogólnodostępnej

 

Żydowo
rejon ulicy Jana Pawła II

12,4000 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

27

Uchwała nr XXXV/213/05
Rady Miasta Czerniejewa
z dnia 27 października 2010 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części pasa drogowego ul. Armii Poznań

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 5, poz. 65 z dnia 09.01.2006 r.)

MN/U
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – część mieszkaniowa, część usługowa

U
teren zabudowy usługowej

Czerniejewo
teren pasa drogowego ulicy Armii Poznań

2,7000 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

 

28

Uchwała nr VIII/42/2007
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 16 maja 2007 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 51 we wsi Żydowo – gmina Czerniejewo

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 94, poz. 2376 z dnia 26.06.2007 r.)

MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MW/U
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług

U
tereny zabudowy usługowej,

U/IT
tereny zabudowy usługowej i obsługi technicznej gminy

U/KS
teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem obiektów obsługi komunikacji samochodowej,

US/ZP
teren sportu i rekreacji w zieleni urządzonej,

ZI
tereny zieleni izolacyjnej

 

Żydowo
51

29,9400 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

29

Uchwała nr VIII/43/2007
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 16 maja 2007 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Żydowie m. Czerniejewo obejmującego działki nr ewid. 115/3 i 409

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 126 poz. 2878 z dnia 31.08.2007 r.)

ZP
teren zieleni parkowej

MN
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Żydowo
115/3 i 409

0,6786 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2

 

30

Uchwała nr IX/48/2007
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 czerwca 2007 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rakowie m. Czerniejewo obejmującego działki nr ewid. 144 i 22/3

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 140 poz. 3128 z dnia 28.09.2007 r.)

MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 

Rakowo
144 i 22/3

4,5612 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

 

31

Uchwała nr XX/111/08
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 9 kwietnia 2008 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Czerniejewie obejmującego działki nr ewid. 653 i 73/1, 73/2

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 103, poz. 1920 z dnia 26.06.2008 r.)

MN/U
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z działalnością gospodarczą

MN
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Czerniejewo
653, 73/1, 73/2

1,3480 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2

 

32

Uchwała nr XX/112/08
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 9 kwietnia 2008 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Polnej w Czerniejewie, obejmującego działki nr ewid. 213, 224, 225, 226, 227, 228

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 100, poz. 1875 z dnia 23.06.2008 r.)

MN
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Czerniejewo
213, 224, 225, 226, 227, 228

0,6982 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

33

Uchwała nr XX/113/08
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 9 kwietnia 2008 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Żydowie, działka nr ewid. 483

(Dz. Urz. Woj, Wlkp, Nr 103, poz. 1921 z dnia 26.06.2008 r.)

MN
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MN/U
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

Żydowo
483

0,9900 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

34

Uchwała nr XXIII/131/08
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 9 lipca 2008 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej i zabudowy techniczno-produkcyjnej z funkcją mieszkaniową w Żydowie, działka nr ewid. 404/15

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 151 poz. 2659 z dnia 10.09.2008 r.)

 

U/MN
tereny zabudowy techniczno-produkcyjno-usługowej z funkcją mieszkaniową

MN
teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Żydowo
404/15

2,7826 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

35

Uchwała nr XXXVIII/208/09
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 października 2009 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Grabach obejmującego działkę nr ewidencyjny 161

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 6 poz. 176 z dnia 13.01.2010 r.)

MN
tereny zabudowy mieszkaniowej

Graby
161

1,0400 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

36

Uchwała nr XXXVIII/209/09
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 października 2009 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Pawłowie dla obszaru części działki nr ewid. 15/1

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 7 poz. 210 z dnia 14.01.2010 r.)

MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Pawłowo
15/1

2,0000 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

37

Uchwała nr XXXVIII/210/09
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 października 2009 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Pawłowie dla obszaru części działki nr ewid. 53

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 11 poz. 350 z dnia 19.01.2010 r.)

MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

U
tereny zabudowy usługowej

Pawłowo
53

15,0000 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

38

Uchwała nr XXXVIII/211/09
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 października 2009 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami w Pawłowie działka nr ewid. 68/1

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 9 poz. 272 z dnia 15.01.2010 r.)

 

MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

U
tereny zabudowy usługowej

Pawłowo
68/1

0,8100 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

39

Uchwała nr XXXVIII/212/09
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 października 2009 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rakowie dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych 80/1 i 13

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 12 poz. 373 z dnia 19.01.2010 r.)

MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Rakowo
80/1 i 13

2,0800 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2

 

40

Uchwała nr XXXVIII/213/09
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 października 2009 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Żydowie dla obszaru działek o numerach ewidencyjnych 495 i 496

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 9 poz. 273 z dnia 15.01.2010 r.)

MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Żydowo
495 i 496

2,6000 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

41

Uchwała nr XXXVIII/214/09
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 października 2009 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Rakowie obejmującego działkę nr ewidencyjny 22/3

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 11 poz. 351 z dnia 19.01.2010 r.)

MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Rakowo
22/3

1,0712 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

 

42

Uchwała nr XXXIII/218/13
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Żydowo

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5281 z dnia 23.09.2013 r.)

MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

P/U
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

U
teren zabudowy usługowej

ZK/W
tereny zieleni krajobrazowej i rowu melioracyjnego

ZI
teren zieleni izolacyjnej

ZC
cmentarz

ZK
tereny zieleni krajobrazowej

E
teren infrastruktury technicznej

KD-D
tereny dróg publicznych, klasy dojazdowej

K-DP
teren parkingu publicznego

KD-G
teren drogi publicznej, klasy głównej

KP
teren parkingu wewnętrznego

KDW
tereny dróg wewnętrznych

Żydowo
teren przy drodze krajowej nr 15

24,4709 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1
cz. 2

 

43

Uchwała nr XXXIII/219/13
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 sierpnia 2013 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żydowie – działka ewidencyjna nr 686, gmina Czerniejewo

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5353 z dnia 27.09.2013 r.)

MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

KDW
tereny dróg wewnętrznych

Żydowo
686

0,9100 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

44

Uchwała nr XLIII/282/14
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 7 maja 2014 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rakowo – działki o numerach ewidencyjnych 96/29, 96/30, 96/31, 96/33, 96/33, 96/34, 86/35, 96/36, 86/37 i 96/38

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3627 z dnia 14.06.2014 r.)

MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

ZK
tereny zieleni krajobrazowej

KDW
tereny dróg wewnętrznych

Rakowo
96/29, 96/30, 96/31, 96/33, 96/33, 96/34, 86/35, 96/36, 86/37 i 96/38

1,2459 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

45

Uchwała nr XLVI/328/14
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 5 listopada 2014 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żydowie – działki ewidencyjne 404/14 i 404/16

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 495 z dnia 02.02.2015 r.)

MN/U
teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej

P
teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

KD-D
teren drogi publicznej, klasy dojazdowej

Żydowo
404/14 i 404/16

0,2065 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

 

46

Uchwała nr IX/58/15
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 27 maja 2015 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rakowo, stanowiącego działki ewidencyjne nr 46/27, 46/29, 46/30 i 46/31 oraz części działek ewidencyjnych nr 46/24 i 46/28

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 3620 z dnia 05.06.2015 r.)

MN
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

ZL
las

KDW
tereny dróg wewnętrznych

KDWx
teren wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego

 

Rakowo
46/27, 46/29, 46/30 i 46/31
część 46/24 i 46/28

 

5,2633 ha

Podgląd...

Podgląd...

 

47

Uchwała nr XXV/152/16
Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 września 2016 r.

ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żydowie, stanowiącego działki ewidencyjne nr 321, 334, 335, 336, 345/1 oraz części działek ewidencyjnych nr 379 i 537

(Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 5980 z dnia 07.10.2016 r.)

P/U
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej

U
teren zabudowy usługowej

KD-G
teren drogi publicznej klasy głównej

KD-D
teren dróg publicznych klasy dojazdowej

KDW
teren drogi wewnętrznej

KDWx
teren ciągu pieszo-jezdnego

ZP
terenzieleni urządzonej

 

Żydowo
321, 334, 335, 336, 345/1, część 379 i 537

2,1000 ha

Podgląd...

Podgląd...

cz. 1

cz. 2

 

 

  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nadleśnictwo Czerniejewo
  • Pałac w Czerniejewie
  • Powiat Gniezno
  • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
  • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij