Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Wybory do Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo 2017 rok - Rada Seniorów - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Wybory do Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo 2017 rok

 

Protokół nr 3/2017 Komisji Skrutacyjnej z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Sekretarza Rady Seniorów Miasta i Gminy Czemiejewo

Protokół nr 2/2017 Komisji Skrutacyjnej z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru 2 Wiceprzewodniczących Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo

Protokół nr 1/2017 Komisji Skrutacyjnej z dnia 23 czerwca 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo.

ZARZĄDZENIE NR 51/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo

PROTOKÓŁ Z OTWARTEGO SPOTKANIA POŚWIĘCONEGO WYBOROM CZŁONKÓW RADY SENIORÓW MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO Z DNIA 13 CZERWCA 2017R. - Żydowo

PROTOKÓŁ Z OTWARTEGO SPOTKANIA POŚWIĘCONEGO WYBOROM CZŁONKÓW RADY SENIORÓW MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO Z DNIA 12 CZERWCA 2017R.- III tura - Czerniejewo

PROTOKÓŁ Z OTWARTEGO SPOTKANIA POŚWIĘCONEGO WYBOROM CZŁONKÓW RADY SENIORÓW MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO Z DNIA 12 CZERWCA 2017R.- II tura - Czerniejewo

PROTOKÓŁ Z OTWARTEGO SPOTKANIA POŚWIĘCONEGO WYBOROM CZŁONKÓW RADY SENIORÓW MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO Z DNIA 12 CZERWCA 2017R.- I tura - Czerniejewo


ZARZĄDZENIE NR 4612017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. organizacji i przeprowadzenia wyborów członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo.

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIAST A I GMINY CZERNIEJEWO O OTWARTYM SPOTKANIU POŚWIĘCONYM WYBOROM CZŁONKÓW RADY SENIORÓW MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO


 

Czerniejewo, dnia 05.04.2017r.

 

PR.0032.1.2017.KG

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW
RADY SENIORÓW MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

 

Na podstawie Statutu Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo stanowiącego załącznik do uchwały Nr VI/38/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo oraz nadania jej statutu, a także uchwały Nr XXIX/185/17 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 stycznia 2017r.  w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/38/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 marca 2015r. w sprawie: powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo oraz nadania jej Statutu,ogłasza się nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo.

Rada ma charakter inicjatywny,doradczy i konsultacyjny wobec organów gminy Czerniejewo, z którymi współpracuje we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych.

Rada działa na terenie gminy Czerniejewo.

Członkiem Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo może być osoba zamieszkała na terenie gminy Czerniejewo, która w dniu wyborów do Rady ma ukończone co najmniej 60 lat. Każda organizacja pozarządowa i podmioty działające na rzecz osób starszych mogą zgłosić od jednego do trzech kandydatów na członków Rady.

Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenia kandydata na członka Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo zawierające: zgodę na kandydowanie oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy, wraz z w/w oświadczeniem, należy złożyć w biurze obsługi bezpośredniej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 lub w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminyw Czerniejewie Filia w Żydowie przyul. Kopernika 13, w terminie do dnia 26 maja 2017r. (piątek).

Zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo członkowie Rady, spośród kandydatów zgłoszonych według niniejszego ogłoszenia, wybierani będą w głosowaniu bezpośrednim, tajnym, na spotkaniu otwartym zwołanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń.

W wyniku przeprowadzonych wyborów, członkowie RadySeniorów Miasta i Gminy Czerniejewopowołani zostaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo w drodze zarządzenia. Kadencja Rady Seniorów trwa dwa lata. Czas kadencji jest liczony od daty pierwszej sesji RadySeniorów Miasta i Gminy Czerniejewo.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Tadeusz Szymanek

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Formularz zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo,
 2. Oświadczenie kandydata,
 3. Statut
  Uchwała VI/38/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo oraz nadania jej Statutu
  Uchwała Nr XXIX /185/17 w sprawie zmiany Uchwały VI/38/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo oraz nadania jej Statutu
Maria Kopeć
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nadleśnictwo Czerniejewo
 • Pałac w Czerniejewie
 • Powiat Gniezno
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
 • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij