Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo - Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Ogłoszenia i obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 17 lipca 2017 r.

o wydaniu 17 lipca 2017 roku decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 14/4, 13/4 położonych w miejscowości Gębarzewo obręb Gębarzewo, gm. Czerniejewo


OBWIESZCZENIE

            Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 17 lipca 2017 r.

dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE-100 SDR-11 dn-63 na działce o nr ewid. 237/2 w miejscowości Czerniejewo, obręb: Czerniejewo, gmina Czerniejewo


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 11 lipca 2017 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego 

(budowa sieci wodociągowej na części dz. nr ewid. 379 w Żydowie)


 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 3 lipca 2017 r.

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 237/2 położonej w miejscowości Czerniejewo, obręb Czerniejewo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 3 lipca 2017 r.

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 14/25, 13 położonych w miejscowości Żydowo, obręb Żydowo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 czerwca 2017 r.

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie budynku dla Gminnego Klubu Dziecięcego do budynku GOK-u przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 286/12 położonej w miejscowości Czerniejewo, obręb Czerniejewo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 5255/2, 5260/2, 5259/1 w Żydowie, obręb Żydowo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 czerwca 2017 r.

Dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącego budynku szatni klubu sportowego na działce nr ewid. 319/14 w Żydowie, obręb Żydowo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Niechanowo

z dnia 14 czerwca 2017 r.

o wydaniu decyzji o odmowie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 dz. nr 90/6 obręb geodezyjny Cielimowo


 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 18 maja 2017 r.

Dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na dobudowie budynku dla Gminnego Klubu Dziecięcego do budynku GOK-u na działce o nr ewid. 286/12 położonej w miejscowości Czerniejewo, obręb: Czerniejewo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 16 maja 2017 r.

Dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 237/2, obręb: Czerniejewo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 16 maja 2017 r.

Dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 14/25 i 13, obręb: Żydowo, gmina Czerniejewo


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 16 maja 2017 r.

Dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 14/4 i 13/4, obręb: Gębarzewo, gmina Czerniejewo


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 9 maja 2017 r.

Dotyczące zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23 grudnia 2016 r. (znak sprawy: RPK.6733.11.2016.MW), dla inwestycji polegającej na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego, niezbędna infrastrukturą techniczną oraz budową sieci kanalizacyjnej przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 18, 19, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8, miejscowość Szczytniki Czerniejewskie, obręb Szczytniki Czerniejewskie, gm. Czerniejewo


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

że 26 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastruktura towarzysząca przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 2/7, 2/8, 3, 4/1, 4/7, 5, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 12, 13/1, 17, 19, 20 obręb Czeluścin, gm. Czerniejewo


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 16 marca 2017 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami oraz infrastruktura towarzysząca na działkach o nr ewid. 2/7, 2/8, 3, 4/1, 4/7, 5, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 12, 13/1, 17, 19, 20 w miejscowości Czeluścin, obręb: Czeluścin, gmina Czerniejewo


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 15 lutego 2017 r.

że 15 lutego 2017 r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowie sieci kablowej SN-15kV oraz nn 0,4 kV przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 327/1, 328, 326, 314, 92/20 obręb Żydowo, gm. Czerniejewo


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 4 stycznia 2016 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV oraz nn 0,4 kV na działkach o nr ewid. 327/1, 328, 326, 314, 92/20 położonej w miejscowości Żydowo, obręb: Żydowo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Niechanowo
z dnia 28 grudnia 2016 r.

o zebraniu materiałów w sprawie prowadzonej na wniosek zgłoszony przez p. Grzegorza Górnego działającego na rzecz Gminy Niechanowo w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn Grotkowo-Jelitowo kanalizacyjna sanitarna w ramach projektu Budowa i przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Niechanowo w ramach operacji typu" Gospodarka wodnościekowa " w ramach poddziałanta "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii" objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 


2016


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 23 grudnia 2016 r.

że 23 grudnia 2016 r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie sieci kanalizacyjnej, dz. ewid. nr 18, 19, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8 w Szczytnikach Czerniejewski, gmina Czerniejewo


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 22 listopada 2016 r.

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR na działce nr 19 wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego dz. nr 18 oraz budowa sieci kanalizacyjnej dz. nr 17/2, 17/3, 17/4, 17/6, 17/7, budowa przyłącza elektroenergetycznego dz. nr 17/7, budowa przyłącza wodociągowego dz. nr 17/7 i 17/8 obręb Szczytniki Czerniejewskie, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 9 listopada 2016 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR na działce nr 19 wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego dz. nr 18, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie sieci kanalizacyjnej, dz. ewid. nr 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 17/6, 17/7, 17/8 w Szczytnikach Czerniejewski, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 27 października 2016 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR na działce nr 19 wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego dz. nr 18 oraz budowa sieci kanalizacyjnej dz. nr 17/2, 17/3, 17/4, 17/6, 17/7, budowa przyłącza elektroenergetycznego dz. nr 17/7, budowa przyłącza wodociągowego dz. nr 17/7 i 17/8 obręb Szczytniki Czerniejewskie, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 19 października 2016 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 13/4, miejscowość Gębarzewo, obręb Gębarzewo, gm. Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 12 października 2016 r.

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych, przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 32/1 w miejscowości Gębarzewo, obręb Żydowo, gm. Czerniejewo


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 16 września 2016 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 13/4, obręb: Gębarzewo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 15 września 2016 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych na działce o nr ewid. 32/1 położonej w miejscowości Gębarzewo, obręb: Żydowo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo

zawiadamia,

że 15 września 2016 r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na działce o nr ewid. 658/1 położonej w miejscowości Czerniejewo, obręb: Czerniejewo, gmina Czerniejewo

 


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 1 sierpnia 2016 r.
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na działce o nr ewid. 658/1 położonej w miejscowości Czerniejewo, obręb: Czerniejewo, gmina Czerniejewo (znak sprawy: RPK.6733.7.2016.MW)
- treść obwieszczenia...

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 15 lipca 2016 r
.
o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 196, 5046/2, 5047/4, 5048/2, 5059/4, 5060, 5061/1, miejscowość Graby, obręb Graby, gm. Czerniejewo (znak sprawy: RPK.6733.5.2016.MW)
- treść obwieszczenia...

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 4 lipca 2016 r
.
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Żydowie, stanowiącego działki ewidencyjne nr 321, 334, 335, 336 i 345/1 oraz część działek ewidencyjnych nr 379 i 537
- treść obwieszczenia...
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...
- prognoza oddziaływania na środowisko...

WYKAZ
z dnia 30 maja 2016 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit.f ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo podaje do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku, w zakresie spłaty należności cywilnoprawnych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Czerniejewo, udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej kotłowni wodnej oraz parowej zasilanych paliwem stałym na kotłownię gazową o mocy ok. 1,2 MW z wykonaniem zewnętrznej instalacji gazowej oraz gruntowej pompy ciepła o mocy ok. 205 kW z dolnym źródłem ciepła w postaci sond pionowych przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 32/1, 31/2 w miejscowości Gębarzewo, obręb Żydowo, gm. Czerniejewo


 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 23 maja 2016 r.

dotyczące lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działkach o nr ewid. 196, 5046/2, 5047/4, 5048/2, 5059/4,5060,5061/1 w miejscowości Graby, obręb: Graby, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 5 maja 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2016 r. poz. 23)


INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo informuje, że na tablicy ogłoszeń, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w Czerniejewie, został wywieszony, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz stanowi załącznik do zarządzenia nr 23/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 kwietnia 2016 r.

treść wykazu...


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 8 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2016 r. poz. 23)


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 marca 2016 r.

Dotyczy: lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie istniejącej kotłowni wodnej oraz parowej zasilanych paliwem stałym na kotłownie gazową o mocy ok. 1,2 MW z wykonanniem zewnętrznej instalacji gazowej oraz gruntowej pompy ciepła o mocy ok. 205 kW z dolnym źródłem ciepła w postaci sond pionowych na działkach o nr ewid. 32/1 i 31/2 w miejscowości Gębarzewo, obręb: Żydowo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 marca 2016 r.

Dotyczy: inwestycji celu publicznego polegającego na zmianie przeznaczenia magazynu w budynku świetlicowo-żywieniowym na pracownię do zajęć technicznych na działkach o nr ewid. 281 i 280/1 w miejscowości Czerniejewo, obręb: Czerniejewo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 15 marca 2016 r.

Dotyczy: lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie przedszkola przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 92/16 w miejscowości Żydowo, obręb Żydowo, gm. Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 8 marca 2016 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej SN-15 kV na terenie działek o nr ewid. 19 i 24 obręb: Rakowo, gmina Czerniejewo, działki o nr ewid. 4 obręb: Czerniejewo Las, gmina Czerniejewo oraz działki nr 161/4 i 159/1 obręb Wierzyce, gmina Łubowo.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 2 marca 2016 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie przedszkola na działce o nr ewid. 92/16 w miejscowości Żydowo, obręb: Żydowo, gmina Czerniejewo.


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

Podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w Czerniejewie, na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres od 1 marca do 22 marca 2016 roku, wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr 11/2016 z dnia 29 lutego 2016 r.


OFERTA
realizacji zadania publicznego

Organizacji Pozarządowej
Stowarzyszenia Pelikan
Wypoczynek Wakacyjny - "Śnieżna Przygoda"


2015


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 grudnia 2015 r.

o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem łączącym halę z istniejącymi budynkami szkoły przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 278/1, 279/1, 280/1, 281 w miejscowości Czerniejewo, obręb Czerniejewo, gm. Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 13 listopada 2015 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem łączącym hale z istniejącymi budynkami szkoły na działkach o nr ewid. 278/1, 279/1, 280/1, 281 położonych w miejscowości Czerniejewo, obręb: Czerniejewo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 20 października 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (DZ. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.)


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

Podaje się do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w Czerniejewie, na tablicy ogłoszeń, został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 6 października 2015 roku do 27 października 2015 roku, wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w najem, stanowiący załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo nr 86/2015 z dnia 5 października 2015 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii SN 15kV i nn 0,4kV na działkach o nr ewid. 63/1, 96/28 i 127 położonych w miejscowości Rakowo, obręb: Rakowo, gmina Czerniejewo


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 18 września 2015 r.
Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie linii SN 15kV i nn 0,4KV w miejscowości Rakowo, obręb Rakowo, gmina Czerniejewo, działki nr ewid. 63/1, 96/28 i 127.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 8 września 2015 r.
Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. 7/1, 23, 6/1 i 6/5 położonych w miejscowości Gębarzewo, obręb: Gębarzewo, gmina Czerniejewo.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 4 września 2015 r.
Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach o nr ewid. 7/1, 23, 6/1 i 6/5 położonych w miejscowości Gębarzewo, obręb: Gębarzewo, gmina Czerniejewo.
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewoz dnia 31 sierpnia 2015 r.
Dotyczy: lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie linii SN 15 kV i nn 0,4 kV w miejscowości Rakowo, obręb Rakowo, gmina Czerniejewo, działki nr ewid. 63/1, 96/28 i 127

OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie linii SN 15kV i nn 0,4KV w miejscowości Rakowo, obręb Rakowo, gmina Czerniejewo, działki nr ewid. 63/1, 96/28 i 127


OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 21 lipca 2015 r.

I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Czerniejewo, na okres do 5 lat.

Załącznik Nr 1 - Oferta na dzierżawę gruntów rolnych

Załącznik Nr 2 - Oświadczenie dotyczące warunków przetargu

Załącznik Nr 3 - Oświadczenie dotyczące zapoznania się ze stanem nieruchomości

Informacja dotycząca I przetargu


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 20 lipca 2015 r.

informuję, że 20 lipca 2015 r. została wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie przedszkola o jeden oddział przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 92/16 w miejscowości Żydowo, obręb Żydowo, gm. Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 3 lipca 2015 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie przedszkola o jedne oddział, przewidzianej do realizacji na dz. nr 92/16 położonej w miejscowości Żydowo, obręb Żydowo, gmina Czerniejewo


OFERTA

organizacji pozarządowej - "Piknik dla osób niepełnosprawnych (dorośli i dzieci) z terenu Gminy Czerniejewo"


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 15 czerwca 2015 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie przedszkola o jeden oddział przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 92/16 w miejscowości Żydowo, obręb Żydowo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 10 czerwca 2015 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie przedszkola o jeden oddział przewidzianej do realizacji na dz. nr geod. 92/16 w miejscowości Żydowo, obręb Żydowo, gmina Czerniejewo.


OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 25 maja 2015 r.

w sprawie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2015 roku.


OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, O KTÓRYM MOWA WART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO 10 WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka;


OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 18.03.2015 r.

o zakończeniu postępowania w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych w zakresie "Wspierania Sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu w 2015 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 5 marca 2015 r.

o wydaniu decyzji dnia 5 marca 2015 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 23 położonej w miejscowości Żydowo, gmina Czerniejewo położonej w miejscowości Żydowo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 5 marca 2015 r.

o wydaniu decyzj dnia 5 marca 2015 r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie miejsc postojowych, jezdni i chodników na działkach o nr ewid. 167/2 i 454 położonych w miejscowości Żydowo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 26 lutego 2015 r.

Dotyczy: wydana decyzja w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek o nr ewid. 38, 20 i 17/8 w miejscowości Szczytniki Czerniejewskie, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 20 lutego 2015 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie miejsc postojowych, jezdni i chodników na działkach o nr ewid. 167/2 i 454 położonych w miejscowości Żydowo, obręb: Żydowo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 20 lutego 2015 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działki o nr ewid. 23 położonej w miejscowości Żydowo, obręb: Żydowo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 13 lutego 2015 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na części działek o nr ewid. 38, 20 i 17/8 w miejscowości Szczytniki Czerniejewskie, obręb: Szczytniki Czerniejewskie, gmina Czerniejewo.


OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 10 lutego 2015 roku

konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: "Wspierania Sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu w 2015 r.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 16 stycznia 2015 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działce o nr ewid. 23, położonej w miejscowości Żydowo, obręb Żydowo, gmina Czerniejewo.


OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 15 stycznia 2015 r.

Dotyczy: Lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie miejsc postojowych, jezdni i chodników na Placu Obrońców Żydowa w miejscowości Żydowo, obręb Żydowo, gmina Czerniejewo, działki nr ewid. 167/2 i 454.


 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 20 lipca 2017 r.

Ilość wyświetleń:
3796
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nadleśnictwo Czerniejewo
  • Pałac w Czerniejewie
  • Powiat Gniezno
  • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
  • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij