Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Referat Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska (RIŚ) - Referaty Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. Jak załatwić sprawę? - Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Referat Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska (RIŚ)

 

Referat Infrastruktury, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska (RIŚ)

Do zadań referatu należy prowadzenie spraw związanych z infrastrukturą, zamówieniami publicznymi oraz ochroną środowiska, a w szczególności dotyczących:
1)z zakresu infrastruktury, dróg publicznych, oświetlenia dróg i ulic:
a)przygotowanie projektów rozstrzygnięć wniosków i stanowisk Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,
b)projektowanie przebiegu dróg,
c)budowa, modernizacja i ochrona dróg,
d)zarządzanie drogami gminnymi,
e)określanie szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,
f)koordynacja i obsługa dróg we współpracy z innymi zarządcami dróg,
g)naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za reklamy,
h)aktualizacja elektronicznej ewidencji dróg,
i)prowadzenie ewidencji oświetlenia ulicznego, nadzór i kontrola nad jego użytkowaniem.
2)z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w tym w szczególności:
a)prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem w wodę,
b)prowadzenie spraw dotyczących gospodarki ściekowej.
3)z zakresu funduszy zewnętrznych:
a)przygotowywanie niezbędnych dokumentów stwarzających możliwość korzystania przez Gminę Czerniejewo z ww. funduszy,
b)przygotowywanie w imieniu Gminy Czerniejewo wniosków o finansowe wsparcie inwestycji prowadzonych z udziałem ww. środków,
c)przygotowywanie wniosków o płatność dla inwestycji zrealizowanych z udziałem ww. środków.
4)z zakresu zamówień publicznych i inwestycji:
a)organizacja i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
b)prowadzenie rejestru umów i zleceń z przedmiotami realizującymi zadania na rzecz Gminy,
c)przygotowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówień projektów umów na roboty budowlane, dostawy i usługi zlecone przez Gminę oraz rejestr zleceń,
d)przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji określonych do zrealizowania w budżecie Gminy,
e)kompleksowa obsługa inwestora.
5)ewidencja gruntów przekazanych w wieczyste użytkowanie i dzierżawę,
6)w zakresie gospodarki odpadami:
a)prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami,
b)przygotowywanie aktów prawa miejscowego z zakresu gospodarki odpadami oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją,
c)przygotowywanie dokumentacji przetargowej na odbiór odpadów komunalnych,
d)nadzór nad organizacją odbioru i wywozu odpadów stałych na terenie Gminy, prowadzenie kampanii informacyjnej o regulacjach w zakresie gospodarki odpadami,
e)sporządzanie sprawozdań zbiorczych zestawień masy i rodzajów odpadów odebranych przez podmioty gospodarcze działające na terenie Gminy,
f)kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy,
7)w zakresie ochrony środowiska:
a)prowadzenie postępowań z zakresu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
b)realizacja zadań związanych z azbestem,
c)prowadzenie postępowań z zakresu wydawania decyzji na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,
d)dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków,
e)realizacja zadań związanych z odbiorem padłych zwierząt,
f)udział w wizjach lokalnych związanych z zakresem obowiązków i prowadzenie ewentualnych postępowań administracyjnych,
g)realizacja zadań związanych z monitoringiem badań składowiska odpadów,
h)naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
i)udostępnianie informacji o środowisku,
j)koordynacja działań związanych z Budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie.
8)Realizacja programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo.

Maria Kopeć
Ilość wyświetleń:
2717
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nadleśnictwo Czerniejewo
  • Pałac w Czerniejewie
  • Powiat Gniezno
  • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
  • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij