Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Referat Organizacyjny i Edukacji (ROE) - Referaty Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. Jak załatwić sprawę? - Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Referat Organizacyjny i Edukacji (ROE)

 

Referat Organizacyjny i Edukacji (ROE)

 Do zadań referatu należy prowadzenie spraw związanych z organizacją pracy Urzędu i oświaty, a w szczególności dotyczących:
1)w zakresie oświaty - prowadzenie spraw związanych z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe, a w szczególności dotyczące:
a)zakładania, przekształcania i likwidowania gminnych jednostek oświatowych i utrzymywania tych jednostek,
b)kształtowania sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
c)analiza i zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
d)zapewnienia dzieciom przygotowania przedszkolnego,
e)zapewniania bezpłatnego transportu do i ze szkoły,
f)nadzoru nad gminnymi jednostkami oświatowymi,
g)prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych w oświacie gminnej i odwoływanie z tych stanowisk,
h)prowadzenie spraw związanych z oceną dyrektorów gminnych jednostek oświatowych,
i)prowadzenie spraw w zakresie otrzymywanych dotacji dla oświaty,
j)realizacja zadań związanych z prowadzeniem Systemu Informacji Oświatowej,


2)w zakresie ochrony zdrowia należy w szczególności:
a)tworzenie, utrzymywanie oraz przekształcanie i likwidacja zakładów opieki zdrowotnej,
b)zwalczanie chorób zakaźnych,
c)przygotowywanie decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców nieubezpieczonych,
d)opracowywanie i koordynowanie programów zdrowotnych,
e)współpraca z instytucjami w zakresie profilaktyki na rzecz mieszkańców Gminy,


3)w zakresie zadań organizacyjnych sekretariatu należy zapewnienie obsługi i organizacji pracy Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza oraz prowadzenie spraw kancelaryjno- technicznych, a w szczególności:
a)przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu,
b)prowadzenie ewidencji korespondencji,
c)prowadzenie rejestru skarg, wniosków oraz innych pism wpływających do Urzędu,
d)przygotowanie pomieszczeń z obsługą, w tym protokołowanie spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza,
e)prenumerata czasopism,
f)nadzór nad przechowywaniem pieczęci urzędowych,
g)przyjmowanie interesantów oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem lub Zastępcą Burmistrza bądź kierowanie ich do właściwych referatów,
h)prowadzenie magazynu materiałów biurowych i kancelaryjnych,
i)zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt oraz materiały biurowe i kancelaryjne,
j)prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza i upoważnień,
k)współpraca z Burmistrzem w zakresie ustalania dziennego i tygodniowego planu pracy,
l)prowadzenie ewidencji wyjazdów służbowych,
m)przyjmowanie zeznań świadków w sprawach emerytalno-rentowych,
n)przepisywanie korespondencji sporządzonej przez Burmistrza i Zastępcę,


4)prowadzenie spraw dotyczących udostępniania informacji publicznej,


5)dbałość o czystość i porządek oraz sprawne funkcjonowanie Urzędu,


6)prowadzenie obsługi interesantów Urzędu, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Urzędu oraz prowadzenie jej ewidencji, wykonywanie kserokopii dokumentów,


7)prowadzenie całości spraw związanych z organizacją staży absolwenckich i prac interwencyjnych,


8)dbałość o tablice informacyjne Urzędu.

 

Maria Kopeć
Ilość wyświetleń:
2751
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nadleśnictwo Czerniejewo
  • Pałac w Czerniejewie
  • Powiat Gniezno
  • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
  • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij