Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo - Ogłoszenia - Zamówienia publiczne - Dla inwestora i przedsiębiorcy - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Ogłoszenia

 
2017-05-18

Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo

ogłasza przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości która przekracza 30 000 euro,

a jest mniejsza od kwoty 5 225 000 euro na

Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo

*******************************

 Informacja z otwarcia ofert

 Informacja o przynalezności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  *******************************

 

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - wersja edytowalna

Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie elementów rozliczeniowych

Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie elementów rozliczeniowych - wersja edytowalna

Załącznik nr 3 do SIWZ - Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Informacja o Wykonawcach wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - wersja edytowalna

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia - wersja edytowalna

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków - wersja edytowalna

Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy

 

*******************************

 

Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa

Projekt budowlany – branża drogowa

Uzgodnienia drogowe cz.1

Uzgodnienia drogowe cz.2

Uzgodnienia drogowe cz.3

Uzgodnienia drogowe cz.4

Uzgodnienia cz.1

Uzgodnienia cz.2

Uzgodnienia cz.3

Uzgodnienia cz.4

Uzgodnienia cz.5

Opis techniczny

Informacja BIOZ

Obmiary 1

Obmiary 2

Obmiary 3

Cześć rysunkowa - Czerniejewo – ul. Szkolna

Plan orientacyjny – rysunek nr 1

Plan sytuacyjny – rysunek nr 2

Plan sytuacyjny – rysunek nr 2.1

Plan sytuacyjny – rysunek nr 2.2

Plan sytuacyjny – rysunek nr 2.3

 

Cześć rysunkowa - Czerniejewo – ul. Poznańska, Pl 21 Stycznia

Plan sytuacyjny – rysunek nr 3

Plan sytuacyjny – rysunek nr 3.1

Plan sytuacyjny – rysunek nr 3.2

Plan sytuacyjny – rysunek nr 3.3

Plan sytuacyjny – rysunek nr 3.4

Plan sytuacyjny – rysunek nr 3.5

Plan sytuacyjny – rysunek nr 3.6

Plan sytuacyjny – rysunek nr 3.7

 

Cześć rysunkowa - Żydowo – ul. Dworcowa, Żydowo – ul. Kościuszki

Plan sytuacyjny – rysunek nr 4

Plan sytuacyjny – rysunek nr 4.1

Plan sytuacyjny – rysunek nr 4.2

 

Część rysunkowa - Żydowo - Gębarzewo

Plan sytuacyjny – rysunek nr 5

Plan sytuacyjny – rysunek nr 5.1

Plan sytuacyjny – rysunek nr 5.2

Plan sytuacyjny – rysunek nr 5.3

Plan sytuacyjny – rysunek nr 5.4

Plan sytuacyjny – rysunek nr 5.5

Plan sytuacyjny – rysunek nr 5.6

Plan sytuacyjny – rysunek nr 5.7

Przekroje normalne – rysunek nr 7

Przekroje normalne – rysunek nr 7.1

Przekroje normalne – rysunek nr 8

Przekroje normalne – rysunek nr 9

Przekroje normalne – rysunek nr 9.1

Przekroje normalne – rysunek nr 9.2

Przekroje normalne – rysunek nr 10

Szczegóły konstrukcyjne – rysunek nr 11

Szczegóły konstrukcyjne – rysunek nr 12

Schemat przepustu – rysunek nr 13

UWAGA! - odcinek ścieżki rowerowej Gębarzewo-Kosmowo-Goraniec nie stanowi przedmiotu inwestycji!

Przedmiar i kosztorys ofertowy

Czerniejewo – ul. Szkolna

Czerniejewo – ul. Poznańska, Plac 21 Stycznia

Żydowo – ul. Dworcowa

Żydowo – ul. Kościuszki

Żydowo - Gębarzewo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Projekt budowlany – budowa miejsc postojowych jezdni i chodników na Placu Obrońców Żydowa w Żydowie

UWAGA! - realizowany jest II ETAP L=145,20,00 m od ul. Kopernika

Projekt budowlany - część opisowa

Informacja BIOZ

Plan orientacyjny

Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny - mapa numeryczna

Plansza zbiorcza uzbrojenia

Przekroje normalne

Schemat ułożenia kostki na azylu wypoczynkowym

Profil podłużny odcinek nr 1

Profil podłużny odcinek nr 2

Mapa stanu prawnego

Wypis z rejestru gruntów

Mapa zasadnicza

Mapa ewidencyjna

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Część graficzna decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego

Uprawnienia projektanta i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

Oświadczenie projektanta

 Remont istniejącej kanalizacji deszczowej

Opis techniczny

Plan sytuacyjny

Plansza zbiorcza uzbrojenia

Profil podłużny - kanalizacyjny

Studzienki kanalizacyjne

Studzienka ściekowa

Zbrojenie płyty górnej studzienki ściekowej

Studnia kanalizacyjna niewłazowa

Profil wykopu i zasypki

Uprawnienia projektanta i przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa

Oświadczenie projektanta

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przedmiar i kosztorys ofertowy

Projekt budowlany – utwardzenie terenu pod wiaty przystankowe i rowerowe

Opis techniczny

Oswiadczenia

Plan orientacyjny – rysunek nr 1

Plan sytuacyjny cz.1 – rysunek nr 2.1

Plan sytuacyjny cz.2 – rysunek nr 2.2

Plan sytuacyjny cz.3 – rysunek nr 2.3

Przekroje normalne – rysunek nr 3

Wiata modułowa przystankowo-rowerowa – rysunek nr 4

Wiata modułowa rowerowa – rysunek nr 5

Przedmiar i kosztorys ofertowy

Projekt budowlany

– oświetlenie drogowe w miejscowości Żydowo ul. Kościuszki

Opis techniczny

Plan zagospodarowania działek – rysunek E1

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przedmiar i kosztorys ofertowy

 Projekt budowlany

– oświetlenie drogowe w miejscowości Żydowo ul. Dworcowa

Opis techniczny

Plan zagospodarowania działek – rysunek E1

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przedmiar i kosztorys ofertowy

 Projekt budowlany

– oświetlenie drogowe w miejscowości Żydowo ul. Gębarzewska

Opis techniczny

Plan zagospodarowania działek – rysunek E1

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przedmiar i kosztorys ofertowy

Projekt budowlany

– oświetlenie drogowe w miejscowości Gębarzewo

Opis techniczny

Plan zagospodarowania działek – rysunek E1

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przedmiar i kosztorys ofertowy

Projekt budowlany

– zasilanie oświetlenia drogowego w miejscowości Czerniejewo ul. Poznańska

Opis techniczny

Zestawienie montażowe obwód II

Zestawienie montażowe obwód II

Zestawienie montażowe szafka SO

Plan zagospodarowania działek - rysunek E1

Schemat połączeń –  rysunek E2

Schemat szafki oświetleniowej – rysunek E3

Sylwetka wysięgnika – rysunek E4

Widok wysięgnika – rysunek E5

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Przedmiar i kosztorys ofertowy

==============================================

Sławomir Piechnik
 
Ilość wyświetleń:
758
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nadleśnictwo Czerniejewo
  • Pałac w Czerniejewie
  • Powiat Gniezno
  • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
  • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij